ข่าวฟุตบอล ข่าวกีฬา คลิปวีดีโอ ข่าวทั่วไป ภาพยนต์ ฟังเพลง วาไรตี้ ตรวจหวย
NIDAโพลคนเชื่อมีหวยล็อค
เมื่อ : 27/02/2556 18:30:39 อ่าน : 224

 

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “หวยล็อค”ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2556 จากประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,256 หน่วยตัวอย่าง กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษาและกลุ่มอาชีพ เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อหวยของคนไทย และความคิดเห็นเกี่ยวกับหวยล็อค

จากการสำรวจ พบว่า ประชาชน ร้อยละ 54.38 ระบุว่าซื้อหวย และร้อยละ 49.78 ไม่ได้ซื้อ ทั้งนี้ ในจำนวนประชาชนที่ซื้อหวย ร้อยละ 49.78 ระบุว่า ซื้อทั้งสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดิน รองลงมา ร้อยละ 42.02 ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเพียงอย่างเดียว และร้อยละ 8.20 ซื้อหวยใต้ดินเพียงอย่างเดียว

เมื่อถามถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับการล็อคผลสลากกินแบ่งรัฐบาล พบว่า ประชาชน ร้อยละ 50.24 เชื่อว่ามีการล็อก เพราะมักจะออกเลขคู่หรือเลขเบิ้ล และมีกระแสข่าวพูดถึงเรื่องการล็อกหวยอยู่ตลอด และร้อยละ 49.76 เชื่อว่าไม่มีการล็อก เพราะมีการถ่ายทอดสด น่าจะมีการควบคุมเป็นอย่างดี และแสดงถึงความโปร่งใสในการออกผลรางวัล

เมื่อวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจำแนกตามพฤติกรรมการเล่นหวย พบว่า ประชาชนที่เล่นหวยร้อยละ 61.79 เชื่อว่ามีการล็อกผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ในขณะที่ ร้อยละ 38.21 เชื่อว่าไม่มีการล็อก สำหรับกลุ่มที่ไม่ได้เล่นหวย ร้อยละ 36.47 เชื่อว่ามีการล็อก ในขณะที่ ร้อยละ 63.53 เชื่อว่าไม่มีการล็อก

โดยรองศาสตราจารย์ ดร. พรเพ็ญ วรสิทธา อาจารย์ประจำคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับผลการสำรวจในครั้งนี้เพิ่มเติมว่า การล๊อกหวยเป็นกระแสที่พูดถึงกันในกลุ่มผู้ซื้อหวย ซึ่งสามารถคิดได้หลายมุมมอง บางคนก็คิดว่าเป็นการสร้างกระแสเพื่อกระตุ้นให้คนซื้อหวยกันมากขึ้น ส่วนหนึ่งก็คิดว่าอาจจะมีการล็อกหวยจริงๆ เพื่อผลประโยชน์ทางการเมือง นโยบายประชานิยม คล้ายๆ กับการปั่นกระแสหุ้น แต่ก็ไม่ควรจะกล่าวโดยที่ไม่มีหลักฐาน ซึ่งอาจจะกลายเป็น Type of Error (การตัดสินใจที่ผิดพลาดและไม่ตรงกับความเป็นจริง) แต่นั่นก็เป็นความเห็นของประชาชน

ดังนั้น รัฐบาลควรเพิ่มความโปร่งใสในขั้นตอนการออกผลรางวัล และควรถ่ายทอดสดทุกครั้ง ทั้งนี้ตนมีแนวคิดในเปลี่ยนจากการเล่นหวยเป็นเงินออม โดยเฉพาะการออมออนไลน์ เพื่อให้กลุ่มผู้ที่มีรายได้น้อยได้มีเงินออม อย่างไรก็ตามการล็อกหวยจะมีผลต่อการตัดสินใจซื้อหวยหรือไม่ ก็เป็นอีกหนึ่งตัวแปรที่น่าสนใจที่ควรทำการศึกษาต่อไป